ФЛЕГЛ Арнолд (Arnold Flögl)

ФЛЕГЛ Арнолд (Arnold Flögl) – чешки оперски певач, бас (Кромериж, Чехословачка, 10. VII 1885 – Братислава, 20. XI 1950). Певање је учио у Прагу и у Милану. Од 1912. до 1919. био је солист Прашке опере, од 1919. до 1924. солист Загребачке опере, од 1924. је био ангажован у Опери у Брну, а од 1939. у Братислави, где је предавао соло-певање у музичкој школи. У Опери НП у НСаду гостовао је као Кецал у Проданој невести 26. III 1922.

ЛИТ: О. С(уботи)ћ, Гостовање, Застава, 28. III 1922.

В. В.