ФИЗИЧАРИ (Die Physiker)

ФИЗИЧАРИ (Die Physiker) – драма у 2 чина. Написао: Фридрих Диренмат. Прво извођење у Цириху, 21. II 1962.

Прво извођење у нашој земљи 2. XI 1962. у СНП у НСаду. Превео: Драгослав Андрић. – Рд. Б. Ханауска, сц. М. Крстоношић, к. г., музички сарадник Д. Стулар; В. Љубичић (Херберт Георг Бојтлер), Р. Којадиновић (Ернест Хајнрих Ернести), В. Станковић (Јохан Вилхелм Мебиус), Н. Хет (Г-ђица др Матилда фон Цанд), В. Животић (Рихард Вос), З. Ђуришић (Марта Бол), М. Радаковић (Моника Штетлер), Б. Микоњић-Зотовић (Уве Сиверс), З. Стојиљковић (Мак Артур), Т. Јовановић (Мурило), С. Јовановић (Оскар Роз), С. Тошић (Г-ђа Лина Роз), С. Хајтл (Адолф Фридрих), В. Солдатовић (Фридрих Каспар), В. Стојановић (Уерг Лукас), М. Тошић (Судски лекар), Ф. Тапавички (Гул), И. Слијепчевић (Блохер). – Изведено 7 пута, глед. 3019.

БИБЛ: Фридрих Диренмат, Физичари, прев. Драгослав Андрић, Бгд 1969.

ЛИТ: М. М-ш, Ка неким белим звездама…, Дневник, 2. XI 1962; М. Кујунџић, Диренматови „Физичари“, Дневник, 4. XI 1962; Ј. Лешић, Оно што се тиче свих, само сви могу да решавају, Дневник, 9. XI 1962; Ј. Б., Вести из Српског народног позоришта – Нови Сад, Позоришни живот, Бгд, 1963, бр. 22, с. 44.

В. В.