ФИЛИПОВИЋ Светозар

ФИЛИПОВИЋ Светозар – глумац (Београд, 28. XI 1859 – Београд, 7. XI 1936). Потекао је из свештеничке породице; после завршена три разреда гимназије и две г. трговачке школе учествовао је у рату 1876/77. Затим је ступио у богословију у Сремским Карловцима, одакле је одбегао у путујуће позориште Михаила Димића 2. IX 1879. Затим је обишао све јужнословенске крајеве са путујућим трупама Исаила Јокића, Ђуре Протића (у Сарајеву 1883), Михаила Лазића Стрица, Драгутина Јовановића и других. Члан нишког позоришта „Синђелић“ био је од оснивања (1887), затим неколико путујућих позоришта (1891. је са трупом Драгутина-Гуте Јовановића и Илије Станојевића путовао по Далмацији). Новосадском театру се нудио 1889. и поново 1894. из Пожеге, из трупе Ђ. Протића. У СНП је ангажован 9. XI 1895. у Сремској Митровици – најпре на пробу а убрзо као стални члан, да би из њега иступио 3. IV 1896, љут што му није одобрена повишица. Од маја 1899. је поново био код М. Димића. До Првог светског рата наступао је на више путујућих и градских позорница: 1905/06. код Ђ. Протића у Сарајеву, 1906. у Приморском казалишту Михаила Марковића; 1907. је био члан прве трупе ХНК у Осијеку, па у позоришту „Србадија“ Димитрија Нишлића. Од 28. VIII 1920. до пензионисања, 24. II 1927, био је члан НП у Бгду (од 1922. до 1924. билетар, а затим драмски глумац). Као пензионер је, 20. IV 1931, у београдском НП у Сеоском лоли прославио 50-огодишњицу уметничког рада. У позориштима је био веома цењен и користан као одличан карактерни глумац широких могућности и тумач ликова разноврсних средина и психолошких профила, а посебно комичних типова у домаћем репертоару. Одмила су га звали „Чика-Фила“.

УЛОГЕ: Петар Сајлокс (Нијоба), Ален (Роман сиромашног младића), Вурм (Задушне жене), Фишбиновић (Чанколизи), Марсел (Мајчин благослов), Полоније (Хамлет).

ЛИТ: А-м, Српска народна позорижна дружина у Новом Саду, Позориште, НСад,  1895, бр. 52, с. 216; (Ј.) Г(рчић), Чанколизи, Позориште, НСад, 1896, бр. 41, с. 162-163.

С. Ј.