ФИЛИПОВИЋ Олга

ФИЛИПОВИЋ Олга – глумица (Крагујевац, 14. I 1914 – Крагујевац, 4. XI 1986). Била је чланица НПДб од 1. VIII 1939. до 31. VIII 1940. Познато је само да је учествовала у представама Кир Јања и Обичан човек.