ФИЛИП И ЈОНА (The Gentle People)

ФИЛИП И ЈОНА (The Gentle People) – позоришни комад у 2 чина. Написао: Ирвин Шо. Прво извођење у Њујорку, 1939, у нашој земљи 24. V 1955 у НП у Сарајеву.

Прво извођење у СНП 4. XII 1955 у НСаду. Превела: Иванка Марковић. – Рд. М. Шуваковић, сц. и к. В. Маренић, музичка сарадња В. Костић, дир. Иван Марковић, пом. рд. Л. Дотлић; Д. Блажековић (Јона Гудман), Д. Милосављевић Гула (Филип Анагнос), Б. Ковач, В. Животић (Харолд Гоф), С. Максић (Мекградер), Ж. Стојановић-Матић, М. Шијачки (Стела Гудман), Б. Бошковић (Ели Либер), С. Перић-Нешић (Флоранса Гудман), Р. Комненовић, Добрила Шокица (Ангелина Еспозито), В. Матић (Судија), Ф. Живни (Ламановиц), С. Миња (Масер), В. Љубичић (Флаерти). – Изведено 10 пута, глед. 1971.

БИБЛ: Филип и Јона, прев. Иванка Марковић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1279.

ЛИТ: Ј. Максимовић, Присна и поетска сценска прича, Дневник, 7. XII 1955; В. Дубравчић, Четири непопуњена сата, Дневник, 8. XII 1955; О. Новаковић, Драма са Бруклина, НС, 1955, бр. 106-107, с. 4; М. Шијаковић, Две новосадске премијере, Наш весник, 27. I 1956; Д. Поповић, Ервин Шо: Филип и Јона, Сцена и стварност, НСад 1959, с. 126-130.

А. К.