ФЕЖЕР Анри (Henri Feugère)

ФЕЖЕР Анри (Henri Feugère француски драмски писац (?  27. IX 1887). Презиме му је код нас транскрибовано и као Фижер и Фожер. Између осталих драмских комада, написао је, у сарадњи са Жилом де Гастином (Jules de Gastyne), и Заједнички живот (La Vie commune, 1887), који је у новосадском НП а затим у СНП изведен исте  1922. у преводу Душана Л. Ђокића.

ЛИТ: -ко-, „Заједнички живот“ – Народно позориште, Застава, 27. IV 1923; Ст., „Заједнички живот“, Банатски гласник, Велики Бечкерек, 1926, бр. 19, с. 4.

С. А. Ј.