ФЕМЕНОВА

ФЕМЕНОВА – чланица оперског хора, рођена у Русији. У НП у НСаду била је ангажована у сезони 1926/27. Певала је и мање солистичке улоге.

УЛОГЕ: Ивон Еро (Лесковчани у Паризу), Фатме (Стамбулска ружа), Силвет (Последњи валцер), Пијада (Београд некад и сад), Госпођа од Шазала (Заљубљена жена), Играчица (Кукавица).

ЛИТ: О. С(уботи)ћ, „Београд некад и сад“, Застава, 13. VIII 1926.

В. В.