ФЕЛДЕШ Имре (Imre Földes)

ФЕЛДЕШ Имре (Imre Földes) – мађарски драмски писац (Капошвар, 15. IX 1881 – Будимпешта, 5. V 1958). Средњу школу завршио је у родном месту а универзитетске студије у Будимпешти. Познат је највише као писац историјских драма и оперетских текстова. У драмама налази место и јунацима из „нижих сталежа“, са извесним критичким призвуком према друштвеним приликама на размеђи векова. Ван граница Мађарске већи успех имали су његови комади Хало! (Halló) и Лили Грин (Grün Lili). У Мађарској је била веома популарна његова драма Терика (Terike). Писао је и приповедну прозу и романе. СНП је извело његову драму Надрилекар (A kuruszló) 20. X 1911.

БИБЛ: Вук међу јагањцима (Künn a bárány, benn a farkas), прев. Т. К., ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 544.

Б. Кв