ФЕЈДО Жорж (Georges Feydeau)

ФЕЈДО Жорж (Georges Feydeau) – француски драмски писац – комедиограф (Париз, 18. XII 1862 – Руел, Париз, 5. VI 1921). Син књижевника Ернеа-Емеа Ф. Већ као двадесетогодишњак објавио је драмске монологе: Мали револт (1880), На прозору (1881), Зубобоља (1882), Љубав и клавир (1885) и др., а затим и праве драмске текстове: Кројач за даме (Tailleur pour dames, 1887), Рибардијеов систем (Le sistem de Ribardier, 1892), Господин ловац (Monsieur chasse, 1892), Ћуран (Le dindon, 1896), Госпођа из куће Максим (Madame de chez Maxime’s, 1899), Буба у уху (La puce à l’oreille, 1907), Позабави се Амелијом (Occupe toi d’Amelie, 1908), Не шетај се гола! (Mais n’te promène donc pas toute nue!, 1911)… Од 1894. до 1914. био је најистакнутији и најборбенији водвиљиста и прославио ову књижевну врсту, толико омаловажавану код других уметника, реинтегришући је у књижевни систем. Снагом своје изванредне природе, свог ватреног темперамента и разноврсним богатством своје обдарености, заузео је место међу најплоднијим писцима свога времена. Богатом продукцијом, инвентивношћу и ингениозношћу, превазишао је стваралаштво свог доба. Ф. је то постигао и решавањем многобројних перипетија, вртоглавих драматуршких скокова, сигурношћу вођења једне или више интрига, које заплиће и расплиће као од шале, захваљујући стеченој пракси и математички тачном познавању сценског језика. Заморен конструкцијом својих књижевних креација, последње две деценије писао је једночинке, без изразитијих претензија да преко њих добије нешто више од постигнуте славе. Но, оне нису нарушавале његов већ стечени реноме. Напротив, оне су му вратиле поверење и код оних који су озбиљно замерали његовом водвиљском систему. Од Ф. дела у СНП су изведена: Не шетај се гола! 1932, Господин ловац 1962, Позабави се Амелијом 1965. и Буба у уху 1973.

БИБЛ: Идем у лов, комедија у три чина, прев. Драгослав Андрић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1090; Старај се о Амелији, прев. Владета Драгутиновић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1183; Буба у уху, водвиљ у 3 чина, прев. Иванка Марковић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1830.

В. Б.