ФЕДОРА (Fedora)

ФЕДОРА (Fedora) – драма у 4 чина. Написао: Викторијен Сарду. Прво извођење у Паризу, 11. XII 1882, у нашој земљи 16. V 1883. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 5. XII 1887. у НСаду. Превео: Јосип Мишкатовић. – Рд. В. Миљковић; В. Миљковић (Лорис Ипанов), М. Димитријевић (Де Сирије), А. Милојевић (Греч), М. Марковић (Ровел), С. Лазић (Боров), К. Васиљевић (Десире), М. Врга (Чилев), С. Миљковићка (Дмитри), С. Кестерчанек (Ћирил), А. Лукић (Др Лорек), xxx (Др Милер), xxx (Болеслав Ласински), Милан (Василије), С. Вујићка (Кнегиња Ромазова), З. Милојевићка (Грофица Сухаревска), Т. Лукићка (Грофица де Турнис), Д. Николићева (Бароница Оскар), xxx (Марта), Михаило Живковић (Иван). – Изведено 22 пута.

ЛИТ: А-м, „Федора“, драма у 4 чина од В. Сардуа, Браник, 1887, бр. 149, с. 4; -НКО, Српско народно позориште, Застава, 1887, бр. 192, с. 2; А-м, Федора, Позориште, НСад 1887, бр. 42, с. 190-191; С., Федора, Позориште, НСад 1890, бр. 20, с. 79; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 8, с. 4; □, Српско народно позориште, Застава, 1891, бр. 177, с. 2; (Ј.) Г(рчић), „Федора“, драма у 4 чина од Сардуа, Браник, 1891, бр. 141, с. 4; (Ј.) Г(рчић), Федора, Позориште, НСад 1891, бр. 25, с. 102-103; Ј. Храниловић, „Федора“, драма од Сардуа у преводу Ј. Мишкатовића, Јавор, 1892, бр. 7, с. 104-107; М. Д., „Федора“, драма у 4 чина, написао В. Сарду, превео Јос. Мишкатовић, Весник, Панчево 1893, бр. 10, с. 2; Ј. Грчић, Сарду у нас, Браник, 1908, бр. 246, с. 1.

В. В.