ФАРЧИЋ-КОСТИЋ Татјана

ФАРЧИЋ-КОСТИЋ Татјана – балетска играчица. Фебруара 1941. је, као чланица НП у Бгду, одржала Балетско вече у НСаду, којом је приликом извела: Бетовенов Менует у г-дуру, Шопенов Ноктурно, Хендлову Песму над песмама, Равелове Игре воде и Шопенов валцер Пролећни крици. После рата је била ангажована као стална хонорарна примабалерина у СНП од 11. IX 1957, али је већ 1. II 1958. разрешена дужности на сопствени захтев и вратила се у НП у Бгду.

ЛИТ: А-м, Балетско вече гђице Татјане Фарчић, Дан, 2. II 1941; А-м, Гђица Татјана Фарчић приређује у Н. Саду солистичко балетско вече, Дан, 6. II 1941.

В. В.