ДВОБОЈ (Combat)

ДВОБОЈ (Combat) – балет у једном чину. Музика: Рафаело де Банфилд. Либрето: Рафаело де Банфилд према поеми Ослобођени Јерусалим Торквата Таса. Први пут изведено 24. II 1949. у Лондону. Прво извођење у нашој земљи 11. IV 1967. у НП Сарајево.

Прво извођење у СНП 4. III 1977. у НСаду. – Дир. Л. Бута, к-граф Д. Парлић, к. г., сц. М. Лесковац, к. М. Стојановић-Маурич; Т. Русу (Генерал), Е. Марјаш-Брзић (Клоринда), Ж. Новков, Р. Варга, Д. Јеринкић (Први официр), Б. Курунци, В. Чебски (Други официр). – Изведено 8 пута, глед. 2093.

ЛИТ: Љ. Мишић, „Двобој“ Рафаела де Банфилда, Позориште, НСад 1977, бр. 6, с. 4; М. Сујић-Виторовић, Стандардно остварење „Двобој“ Рафаела де Банфилда; кореографија Д. Парлића, Политика, 8. III 1977; С. Савић, Више жена него ратник, „Двобој“ Рафаела де Банфилда са Ериком Марјаш-Брзић у главној улози, Дневник, 13. III 1977.

Љ. М.