ДВЕ ВАРАЛИЦЕ

ДВЕ ВАРАЛИЦЕ – весела игра у две радње. Написао: Јован Ристић Бечкеречанин.

Прво извођење у СНП 6. VIII 1861. у НСаду (заједно са: Мушки метод и женска мајсторија). Архива СНП не располаже плакатом. Подела реконструисана из дела у ркп. (Позоришни одсек Војвођанског музеја, инв. бр. 33). Рд. Ј. Ђорђевић; Н. Недељковић (Аркадије Алваџић), Д. Поповићева (Савка), Д. Ружић (Пера), Д. Марковић Бечкеречанин (Ђока), С. Чекић (Један грађанин). – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Две варалице, весела игра у две радње, Даница, 1868, с. 562, 591, 605, 630; Дела Јована Ристића (Бечкеречанина) (1835-1910), Сремски Карловци 1911.

ЛИТ: А-м, У недељу, 6. августа: Две варалице, весела игра у две радње од Ј. Р., Србски дневник, 9. VIII 1861; А-м, Народно позориште – белешка о представи „Двеју варалица“, Даница, 1861, бр. 22, с. 351; Л. Дотлић, Неколико нових података о Николи Ђурковићу и његовом драмском раду, Зборник МС за друштвене науке, св. 11/1955 (сепарат), НСад 1955, с. 1-11.

Л. Д.