ДВАНАЕСТ ГНЕВНИХ ЉУДИ (Twelve Angry Men)

ДВАНАЕСТ ГНЕВНИХ ЉУДИ (Twelve Angry Men) – заседање једне пороте у 3 чина. Написао: Реџиналд Роуз. Адаптација: Хорст Беџон. Прво извођење у Њујорку, 1954, у нашој земљи 23. V 1959. у НП Сарајево.

Прво извођење у СНП 10. X 1959. у НСаду. Превео: Драгослав Андрић. – Рд. Л. Дотлић, сц. М. Лесковац, к. С. Јатић, пом. рд. В. Матић; Л. Богдановић, С. Шалајић, П. Вртипрашки, Б. Микоњић, Р. Којадиновић, И. Хајтл, Т. Плескоњић, Љ. Ковачевић, Д. Милосављевић, Д. Колесар, Ф. Живни, В. Матић (Поротници), Драгиша Шокица (Судски послужитељ), Ђ. Јелисић (Глас председника суда), Б. Бошковић (Глас судског записничара). – Изведено 16 пута, глед. 4151.

ЛИТ: Љ. В., Оптимистичка „грозница“, Дневник, 10. X 1959; М. Кујунџић, Порота на испиту савести, Дневник, 13. X 1959; А-м, „Дванаест гневних људи“, НС, 1959, бр. 146, с. 4.

В. В.