ДВА НАРЕДНИКА ИЛИ ПРИМЕР ПРИЈАТЕЉСТВА (Les deux sergents)

ДВА НАРЕДНИКА ИЛИ ПРИМЕР ПРИЈАТЕЉСТВА  (Les deux sergents) – позоришна игра у 3 радње. Написали (1823): А. Мејлар (A. Maillard) и Б. Добињи (B. D’Aubigny). Немачка прерада Die beiden Sergeanten (а не Die zwei Feldwebel, како је 1868. навођено на плакатима СНП) Теодора Хела први пут је изведена у Берлину, 3. III 1824. Постојала је и италијанска прерада I due Sergenti Карла Ротија (Carlo Roti), изведена у Италији „после 1827“. Прво извођење у нашој земљи 19. X 1847. у Бгду (панчевачки дилетанти Николе Ђурковића).

Прво извођење у СНП 26. IV 1868. у Осијеку. Посрбио: Никола Ђурковић (не знамо поуздано да ли са немачке или италијанске прераде). Подела узета са плаката представе одржане 5. VII 1869. у Белој Цркви. – П. Маринковић (Непознати), Д. Ружић (Ђорђе), Н. Недељковић (Љубомир), Ж. Иличић (Петар), С. Максимовићка (Ружица), М. Суботић (Марић), Ђ. Лесковић (Вељко), Ј. Бајзова (Софија), Љ. Зорићева (Светозар), А Новићева (Ранко), К. Хаџић (Тома), Влајковић (Андрија). – Изведено 13 пута.

Прво извођење у ДНП 9. VI 1942. у Панчеву. Са италијанског превео: Милан Ђорђевић. Музика: Јован Србуљ. – Рд. и прерада превода А. Верешчагин, сц. М. Шербан, дир. В. Путник; Љ. Иличић (Непознати), С. Раваси (Ђорђе), Г. Николић (Љубомир), М. Јелић (Петар), М. Петровићева (Марица), В. Милин (Марић), М. Милићевић (Љуботић), Р. Гојкић (Поручник), М. Јаснић (Вељко), Т. Тасић (Наредник), Т. Јеремић (Софија), Б. Душановићева (Ранко), З. Деспотовићева (Светозар), М. Мирковић (Тома), М. Николић (Први војник), Р. Ковачевић (Други војник). – Изведено 27 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Матица, 1868, бр. 20, с. 477, бр. 29, с. 694-695; Б., „Два наредника“, Позориште, НСад 1872, бр. 21, с. 87.

В. В.