ДВА ЦВАНЦИКА

ДВА ЦВАНЦИКА – шала у 4 чина. Написао: Милован Ђ. Глишић. Прво извођење 12. XI 1883. у НП Бгд.

Прво извођење у НП 16. XI 1922. у НСаду. – Рд. Б. Цветковић; М. Х.-Динић (Вилиман), Д. Спасић (Вукоман),  К. Васиљевић (Поп Жућо), В. Ивановић (Мића), М. Душановић (Кића), В. Виловац (Срески писар), Р. Алмажановић (Мацан), С. Савић (Петар Скарлама), Стеван Јовановић (Оташ), Ј. Силајџић (Баџак), Л. Лазаревић (Малеш), Ј. Стојчевић (Онај што носи панораму), С. Стојчевићка (Кенда), М. Филиповићка (Стака), Љ. Јовановићка (Синда), В. Јовановићка (Мара), Р. Кранчевићка (Сара). – Изведено 11 пута.

Прво извођење у СНП 4. X 1925. у Тителу. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено да су у представи учествовали: П. Матић (Кића), М. Миљуш (Мића), Е. Миљушка, Р. Фераријева, Ј. Јевтићева, Н. Динић, М. Динићка, Љ. Левак. – Изведено 23 пута.

Прво извођење у ДНП 8. II 1942. у Панчеву. – Рд. Ј. Јеремић, сц. М. Шербан; Н. Митић (Вилиман), В. Милин (Вукоман),  М. Јелић (Поп Жућо), М. Јаснић (Мића), М. Мирковић (Кића), М. Николић (Срески писар), С. Савић (Мацан), Т. Тасић (Петар Скарлама), Г. Николић (Оташ), Р. Ковачевић (Баџак), Р. Гојкић (Малеш), А. Мајценовић (Кенда), Т. Јеремић (Стака), В. Јелић (Синђа), М. Миљковић (Мара), И. Душановићка (Сара), М. Милићевић (Панорамџија). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 8. IX 1946. у НСаду. – Рд. В. Старчић, сц. М. Шербан; С. Раваси (Вилиман), Б. Татић (Вукоман), В. Милин (Поп Жућа), А. Стојковић (Мића), С. Душановић (Кића), А. Ђорђевић (Срески писар), М. Ајваз (Мацан), Ј. Силајџић (Петар Скарлама), Ж. Митровић (Оташ), Ж. Котрошан (Баџак), П. Стојановић (Онај што носи панораму), И. Душановићка (Кенда), С. Перић-Нешић (Стака), В. Костићка (Синђа), Љ. Секулићка (Мара), Н. Медовићева (Сара). – Изведено 12 пута, глед. 3500.

БИБЛ: Милован Ђ. Глишић, Два цванцика,  Бгд 1883.

ЛИТ: А-м, A két huszas, Torontal, Велики Бечкерек 1926, бр. 106, с. 2; А-м, Szinház – Dva cvancika, Hiradó, Велики Бечкерек 1933, бр. 162, с. 4; А. П., С. Н. П., Банатски гласник, Велики Бечкерек 1933, бр. 28, с. 1; А-м, A vasárnapi elöadások sinere, Hiradó, Велики Бечкерек 1933, бр. 220, с. 4; Б. Ч(иплић), „Два цванцика“, СВ, 12. IX 1946.

В. В.