ДУБРОВАЧКА ТРИЛОГИЈА (Allons enfants, Сутон, На тараци)

ДУБРОВАЧКА ТРИЛОГИЈА (Allons enfants, Сутон, На тараци) – Написао: Иво Војновић. Прво извођење Сутона 8. V 1900. у ХНК Згб, Allons enfants 6. II 1903. у НП Бгд и На тараци 28. IV 1903. у ХНК Згб.

Прво извођење у Н-Оп 7. XI 1931. у НСаду. – Рд. Б. Гавела, сц. Ђ. Петровић; П. Мирковић (Кнез), Т. Танхофер (Орсат), Ј. Мартинчевић (Никша, Лујо), Б. Дрнић (Марко, Гроф Ханс), Стојан Јовановић (Нико, Марио), П. Кокотовић (Лукша, Барун Ласић), М. Ганза (Влахо), М. Аћимовић (Мато, Васо, Дум Мартин), А. Гавриловић (Џиво, Лукша), М. Ајваз (Карло, Вуко), Д. Кранчевић (Пало, Сабо Шишков), Т. Стојковић (Сабо, Луцо), Е. Петровић (Антун), И. Ракарић (Михо), В. Веселиновић (Шишко), А. Алигер (Луко), И. Лајтнер (Влађ), Т. Михољчан (Летић), Р. Кранчевићка (Ане, Славе), И. Прегарц (Деса, Лидија), И. Танхофер (Кристина, Оре), Л. Јовановићка (Луција, Лукре), З. Вуксан-Барловић (Мара), Ј. Вујићка (Маде, Емица), М. Гавриловићка (Оре, Вица), С. Кос (Павле, Ида), А. Аћимовићка (Ката), В. Долинај (Једна „козица“), Ј. Ракуша (Нико), М. Ракарићка (Мара), М. Михлова (Јелка), И. Веселиновићка (Клара). – Изведено 12 пута.

Прво извођење у СНП 6. IV 1951. у НСаду. – Рд. Ј. Коњовић, пом. рд. О. Новаковић, сц. С. Максимовић, к. В. Павелић-Вајнерт; С. Симић (Кнез), С. Душановић (Орсат), Ф. Живни (Никша, Барун Ласић), Б. Богдановић (Марко, Лујо), О. Новаковић (Нико), П. Циндрић (Лукша), Б. Микоњић (Влахо, Вуко), Н. Митић (Мато), М. Тошић (Џиво), Л. Богдановић (Ђоно), Д. Обрадовић (Карло), С. Нотарош (Јеро, Марко), Ж. Марковић (Томо), П. Вујовић (Пало, Сабо Шишков), С. Јовановић (Сабо, Нико), Ј. Силајџић (Луко), Б. Татић (Антун, Дум Марин), С. Молеров (Михо), Л. Лазеревић (Шишко), С. Шалајић (Влађ, Гроф Ханс), С. Тошићка (Ане, Славе), Љ. Секулић (Деша, Јелка), Р. Улмански (Кристина, Ида), М. Миладиновић (Луција, Вица), Б. Веснић (Први ђетић), Ј. Душановић (Други ђетић), Ј. Црњанска (Глас салатарице), С. Животићка (Мара), Н. Хет (Маде), М. Дежелић (Оре), М. Коџић (Павле), С. Перић-Нешић (Ката), Д. Животић (Луцо), Л. Богдановић (Васо), Љ. Иличић (Лукша), О. Животић (Маре), Љ. Раваси (Лидија), Ј. Бјели (Емица), Х. Татић (Лукре), Б. Белић (Оре), И. Душановић (Клара). – Изведено 6 пута, глед. 1944.

БИБЛ: Иво Војновић, Сутон, Згб 1900; Allons enfants, Згб 1901; На тараци, Згб 1902.

ЛИТ: А-м, У четвртак 17. о. м. почела је у Сомбору позоришна сезона…, Глас народа, Сомбор 1933, бр. 33, с. 5; Б. Чиплић, Премијера „Дубровачке трилогије“ у Н. Саду, НС, 1951, бр. 9, с. 2; Б. Петровић, Фрагменти о „Дубровачкој трилогији“, НС, 1951, бр. 10, с. 2; А-м, Војновићева „Дубровачка трилогија“, СВ, 6. IV 1951; Ј. Виловац, „Дубровачка трилогија“ на новосадској сцени, СВ, 22. IV 1951; М. Лесковац, Војвођанско народно позориште на V фестивалу у Сомбору, НС, 1951, бр. 13-14, с. 2; Б. Чиплић, Поводом 5 драмских представа Војвођанског народног позоришта, ЛМС, 1951, књ. 368, с. 114.

В. В.