ДРЖАВНА ПОЗОРИШНА ШКОЛА

ДРЖАВНА ПОЗОРИШНА ШКОЛА – Решењем Одељења за просвету ГИО-АПВ бр. 2381 од 17. II 1947. установљен је при ВНП Драмски студио Војводине, двогодишња државна средња глумачка школа, чије је отварање одобрило Министарство просвете НР Србије. Школа је била смештена најпре у Католичкој порти (зграда више не постоји, на њеном месту је изграђена Трибина младих, данас Културни центар НСада); потом се налазила на првом спрату зграде на углу Католичке порте и Змај-Јовине улице (данас „Еуробанк“). Према споменутим решењима, у Студио су могли бити примљени кандидати који су завршили најмање 4 разреда средње школе, а изузетно и лица са мањим школским квалификацијама ако испољавају изузетан таленат и смисао за глуму. Сви кандидати су, пре уписа, били обавезни да положе пријемни испит и буду подвргнути специјалном лекарском прегледу. Пријемни испит за избор кандидата за упис одржан је 22. и 23. II 1947. у ВНП, пред испитном комисијом у саставу: управник Станислав Бајић, председник, и чланови: редитељи Јосип Кулунџић и Боривоје Ханауска, драматург Влада Поповић, сценограф Миленко Шербан, глумац Милан Ајваз, књижевник Младен Лесковац, оперски певач Евгеније Маријашец, балетски педагог Марга­рита Дебељак и диригент Војислав Илић. Пријемни испит полагало је 80 кандидата из свих крајева Војводине, па и из других крајева наше земље, од којих је примљено 15 редовних ученика, а накнадно је одобрен упис још једној кандидаткињи и једном кандидату, који су са успехом положили пријемни испит. Осим њих, примљено је и 9 ванредних слушалаца (уз још једног примљеног накнадно – укупно 10). Студио је почео са радом 10. III 1947. По одобрењу Одељења за просвету ГИО-АПВ, управа Студија је решила да период непотпуне школске године, од 10. III до 10. VI 1947, буде у ствари Припремни течај и да редовна настава почне 1. IX, дакле почетком школске 1947/48. Планирано је да се за време Припремног течаја ученици упознају са основним програмом и градивом из појединих предмета, те да се уведу у наставу и оспособе за правилно разумевање и савладавање материје из свих наставних предмета. Директор Студија је био Станислав Бајић, секретар Лука Дотлић, а предавачи су били: Боривоје Ханауска, редитељ ВНП, за предмете: Енциклопедија позоришта (општи појмови о сценским уметностима, припреми и извођењу представа), Обрада текста и Психотехника глуме; проф. Младен Лесковац, управник Библиотеке Матице српске, за предмете: Историја светске књижевности и Историја југословенских књижевности; Иванка Веселинов, суплент Државне женске гимназије, за предмете: Српски језик и Руски језик; проф. Божидар Куманов, начелник у Одељењу за просвету ГИО-АПВ, за предмете: Општа историја и Историја југословенских народа; Миленко Шербан, сценограф, за предмет: Историја уметности; Евгеније Маријашец, наставник соло певања Државне музичке школе у НСаду, за предмете: Солфеђо и Соло-певање; Маргарита Дебељак, наставник Државне женске гимназије, за предмет: Ритмика, пластика и основи балета. По одласку С. Бајића из НСада, директор је, од почетка сезоне 1947/48, читаву деценију био Јован Коњовић. Током постојања ДПШ класе глуме држали су: Р. Веснић, Ј. Љ. Ракитин, М. Коџић, Ј. Коњовић и Ј. Путник. Остали наставни кадар чинили су: Ђорђе Барак, Ђура Владић, Ненад Вранић, Б. Димов, Нада Јанић, Живан Куманов, Стојан Пантелић, М. Парошин, Р. А. Петровић, Аница Радашин, Радојка Стојадиновић, Марио Хвала. У Драмском студију у потпуности је уведен средњошколски режим. Ученици су имали свакодневну наставу, редовно поподне: четири дана у седмици по 5 часова, а у два седмична дана 3 односно 4 часа. Поред тога, поједини наставници држали су ученицима посебне, семинарске часове. Потребна финансијска средства обезбедило је Одељење за просвету ГИО-АПВ. Ученици Драмског студија Војводине имали су организован актив Народне омладине.

Ученици који су били уписани у ДПШ (завршили је или напустили школовање) а нису остварили ни део каријере у СНП него су радили у другим театрима или у другим професијама: Владимир Амиџић, Душан Аничић, Васа Апић, Боривоје Атанасковић, Стеван Батајић, Мирјана Блашковић, Александар Војтов, Бранка Врабец, Душан Вујковић, Борислав Вукић, Вера Вукосављевић, Љубица Вукчевић, Ђорђе Гагић, Ангелина Гајиновић, Марија Гемл, Томислав Гранашевић, Вукосава Грчић, Драгица Давидовић, Борис Дворник, Радисав Димитријевић, Јевто Душановић мл., Ненад Ђукић, Божица Ђурашевић, Велимир Живојиновић, Ђурица Ешкићевић, Софија Жилетић, Филипина Јерман, Никола Јовановић, Вукашин Јосифовић, Милош Кандић, Александар Ковачевић, Марко Којић, Томислав Крстић, Даница Лазаревић, Анка Лазић, Душан Лазић, Олга Лакићевић, Љубица Леђенац, Радојко Малбаша, Душан Манојловић, Милован Марковић, Јелена Милановић, Душан Миловић, Живорад Митровић, Мирјана Молдвај, Данијел Обрадовић, Бранка Остојић, Божидар Павићевић, Бранка Павловић, Милан Панић, Едуард Перочевић, Стеван Поповић, Љубица Продановић, Живка Радовановић, Бруно Раић, Угљеша Рајчевић, Миленко Растовић, Страхиња Родић, Радослав Симић, Селимир Симић, Драгоје Скрињик, Милорад Стајкић, Живојин Станимировић, Јован Стефановић, Милорад Стефановић, Боривој Стојановић, Марко Тасић, Милан Тополовачки, Ранко Тришић, Салих Тумбић, Милка Филиповић, Михајло Форо, Павао Циндрић, Јурица Шајатовић, Александар Шварц, Мирјана Шилић, Мирјана Шкоро.

Испитне представе: јун 1950. Сумњиво лице Б. Нушића (класа Р. Веснића); новембар 1950. Ромео и Јулија В. Шекспира (класа Р. Веснића); јун 1951. Богојављенска ноћ В. Шекспира, Таленти и обожаваоци А. Н. Островског, Раскрсница М. Ђоковића и Витез чудеса Л. де Веге (класа Р. Веснића); јун 1951. Силом лекар Ж. Б. П. Молијера и Госпођица Фифи О. Метанијеа по Мопасану (класа Ј. Ракитина); почетком јуна 1952. Брат и сестра Ј. В. Гетеа и Разбијени крчаг Х. В. Клајста (класа М. Коџић); почетком јуна 1952. Недорасли Фонвизина (класа Ј. Ракитина) и На главном друму А. П. Чехова (класа Ј. Путника);  13. II 1952. Карташи Н. В. Гогоља и 14. II 1952. Честитам К. Трифковића (класа Ј. Ракитина); 23. III 1952. Силе М. Димић по роману Покошено поље Б. Ћосића (класа М. Коџић); 15. I 1953. Меркаде О. де Балзака (класа Ј. Коњовића); 10. VI 1953. Монсерат Е. Роблеса; IV 1954. Књиге на ломачи Ј. Коњовића (класа Ј. Путника).

ЛИТ: Ј. Виловац, Нушићево „Сумњиво лице“ у извођењу ученика Позоришне школе у Новом Саду, НС, 1950, бр. 1, с. 2; Р. Веснић, Испитна представа најмлађих, НС, 1950, бр. 10, с. 3; Ј. П(утник), Пет представа најмлађе глумачке генерације, НС, 1951, бр. 13-14, с. 5; Ј. П(утник), Испитна представа класе Ј. Ракитина, НС, 1951, бр. 13-14, с. 6; А-м, Испитне представе новосадске позоришне школе, НС, 1952, бр. 39-40, с. 8; Б. К., Испитне представе Позоришне школе, НС, 1952, бр. 43-44, с. 10; О. Новаковић, Испитне представе ученика Позоришне школе, НС, 1953, бр. 55-56, с. 3; Ј. Путник, Младост на ломачи, НС, 1954, бр. 78-79, с. 5; А-м, Хоће ли се продужити живот Средње драмске школе у Новом Саду, НС, 1955, бр. 100-101, с. 2; А-м, Глумачки инвалиди, Дневник, 16. VI 1957; Л. Дотлић, Још о „глумачким инвалидима“ Средње позоришне школе, НС, 1957, бр. 126-127, с. 2.

Л. Д. и В. В.