ДРОТАР (Der Rastelbinder)

ДРОТАР (Der Rastelbinder) – оперета у 2 чина са предигром. Музика: Франц Лехар. Либрето: Виктор Леон. Прво извођење у Бечу, 20. XII 1902, у нашој земљи 15. II 1910. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у СНП 28. XI 1911. у НСаду. Превео: Жарко Савић. Подела узета са плаката представа одржаних 13. VIII 1912. и 4. III 1914. – Рд. Ж. Савић, дир. Д. Тришлер; Д. Кранчевић, А. Криж (Милош, сељак), В. Виловац, Ј. Цвијановић (Војтех), К. Виловчевица (Бабушка), М. Јосићева, М. Шилханова (Јанко, у предигри), В. Цвијановићка, З. Виловчева (Суза, у предигри), И. Динуловић, В. Виловац (Пфеферкорн), С. Стефановић, Р. Алмажановић (Вацлавек), М. Динић (Глеплер), М. Јосићева, М. Хрвојевићева (Мици), Д. Кранчевић (Јанко, дротар), Ј. Цвијановић (Милош, каплар), Д. Матејићка (Суза), Љ. Јосићева, С. Ленска (Гиза), Р. Кранчевићка (Лора), С. Стефановић, М. Душановић (Наредник), В. Виловац, Р. Алмажановић (Каплар), Н. Гошић (Гробел), В. Ивановић (Штекенберг), Р. Алмажановић, А. Криж (Резервиста), В. Виловац, С. Стефановић (Франц), С. Ђуркић, Р. Алмажановић (Један господин). – Изведено 26 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 2. VI 1922. – Рд. Д. Кранчевић, дир. Ј. Бандур, Д. Тришлер; С. Добрић (Милош сељак и Шпакенберг), М. Оџић (Војтек), М. Добрић (Бабушка), Ј. Равскаја (Јанку, у предигри), М. Оливијери (Суза), К. Клеменчић (Пфеферкорн), М. Динић (Глеплер), М. Авировић (Мици), Д. Кранчевић (Јанку, дротар), Д. Врбањац (Милош, каплар), З. Душановићка (Гиза), М. Јанковићка (Лора), О. Кожај (Један господин), М. Вебле (Наредник), В. Ивановић (Гробл), С. Савић (Каплар), М. Пашко (Франц). – Изведено 35 пута.

ЛИТ: Ј. Грчић, „Дротар“ – оперета у једној предигри и 2 чина од Франћишка Лехара, Браник, 1911, бр. 230, с. 1; А-м, Позоришна недеља, Трговачке новине, НСад 1911,  бр. 48, с. 2-3; А-м, Српско народно позориште у Новом Саду, Браник, 1912, бр. 6, с. 4; А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Браник, 1912, бр. 22, с. 2-3; А-м, Szerb szinészet, Torontal, Велики Бечкерек 1912, бр. 196, с. 2; А-м, „Дротар“, Браник, 1913, бр. 235, с. 3; А-м, Премијера Лехарове оперете „Дротар“, Јединство, 3. VI 1922; О. С(уботи)ћ, „Дротар“ – Народно позориште, Застава, 4. VI 1922; (m), Der Rastelbinder, Deutsches Volksblatt, 7. VI 1922; А-м, „Дротар“, Застава, 13. III 1923; О. С(уботи)ћ, Корисница К. Клеменчића („Дротар“ у новој подели), Застава, 8. X 1926.

В. П.