АНДРИЋ Драгослав

АНДРИЋ Драгослав – преводилац и писац (Чачак, 10. XI 1923 – Београд, 27. V 2005). После основне и средње школе студирао је три г. на Позоришном одсеку Музичке академије у Бгду и г. дана у Драмском студију при НП у Бгду, а затим дипломирао енглески језик и књижевност на Филозофском факултету у Бгду. Од 1947. до 1955. бавио се превођењем као самосталном професијом. Потом је, пуну деценију, био драматург Савременог позоришта у Бгду. Слободном уметничком раду вратио се 1965. Необично активан и иницијативан, за релативно кратко време избио је у први план и постао свакако најплоднији послератни српски преводилац позоришних текстова. Преводио је са енглеског (Џ. Б. Пристлија, Е. Колдвела, А. Патона – М. Андерсона, Т. Вилијамса, Џ. Килтија, Т. Џоунза, А. Милера и др.); са француског (Ф. Рамиза, Ж. Фејдоа, А.-П. Антоана, А. де Монтерлана, Ж. Коктоа, Ж. Жиродуа, Ж. Ануја, Ж. П. Сартра, А. Ривемала, Р. де Обалдија, Ф. Биједуа, Р. Тома и др.); са немачког (Ф. Диренмата, М. Фриша, Х. Грезикера, К. Витлингера идр.); и са руског (А. Успенског, В. Панову, А. Волођина, С. Михалкова). Бавио се и превођењем поезије. Објавио је десетак врло успелих књига препева из америчке, енглеске, фламанске, кинеске, јапанске и других књижевности. Г. 1969. добио је награду Удружења књижевних преводилаца Србије за препев Нешових стихова. Аутор је и обимног Речника шатровачких израза – Речника жаргона (Бгд 1975).

У СНП су изведени ови његови преводи: Матуранти А. Лакура, Дванасат гневних људи Р. Роза, Резервиста А. Ривемала, Физичари Ф. Диренмата, Господин ловац Ж. Фејдоа, Женски оркестар Ж. Ануја, Оскар К. Мањијеа, Клопка за беспомоћног човека Р. Тома, Сексирама Р. Андерсона, Посета старе даме Ф. Диренмата, Пољуби ме, Кети К. Портера и Бидерман и паликуће М. Фриша.

С. А. Ј.