ДРАГОЈЕВИЋ

ДРАГОЈЕВИЋ – глумац-волонтер; наступао је у СНП 1931. у епизодним улогама.