ДРАГАШЕВИЋ Јован

ДРАГАШЕВИЋ Јован – драмски писац (Пожаревац, 16. II 1836 – Ниш, 13. VII 1913). У Бгду је завршио гимназију и Артиљеријску школу, у којој је одмах постао професор. Истовремено је био и хонорарни професор географије и етнографије на Великој школи. Био је члан Друштва српске словесности, па Српског ученог друштва, те почасни члан Српске академије наука. Војну службу никада није напуштао; пензионисан је као пуковник, али је доцније именован почасним генералом. Писао је уџбенике и студије из географије, историје, стилистике, говорништва… Српску војну доктрину обогатио је систематским изучавањем географског фактора у стратегији. Као члан и експерт српске делегације присуствовао је Берлинском конгресу 1878. Уређивао је листове „Војин“ и „Ратник“. Од ђачког доба писао је песме, прво љубавне и мисаоне, затим родољубиве, епске, веома популарне у доба покрета Уједињене омладине српске. Мање успеха имала су му прозна дела, мада су три књиге његових аутобиографских списа и данас занимљиво штиво. Највише успеха имао је његов комад Ајдук Вељко, историјска драма с певањем, коју су први пут извели дилетанти у Бгду 16. IV 1861, али постоје недоказане претпоставке да је извођена још 1859. Преведена је на чешки језик (1872). У СНП је први пут изведена 17. VIII 1861. у НСаду. Нашла се међу првима на репертоару, будући да ју је играла Кнежевићева дружина и пре оснивања СНП. Премијера је била свечана, у оквиру прославе стогодишњице рођења С. Текелије.  Иако мале књижевне вредности, драма је играна, с прекидима, све до 1909, увек са великим успехом због родољубиве теме. Уз драму се обично давала и његова кратка, свечана Апотеоза на Косову пољу.

БИБЛ: Бој на Неготину или Смрт Ајдук Вељкова, Земун 1861.

ЛИТ: Ј. Скерлић, Омладина и њена књижевност, Бгд 1906, с. 535-537; Ђ. Ћирић, Јован Драгашевић, ђенерал (1836-1915), Мисао, 1925, књ. XIX, с. 1359-1562.

Б. Кв.