ДР

ДР – комедија у 4 чина. Написао: Бранислав Ђ. Нушић. Праизвођење 12. IX 1936. у НП у Сарајеву.

Прво извођење у НПДб 4. X 1936. у Крагујевцу. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; М. Ајваз (Живота Цвијовић), З. Николићка (Мара), В. Савић (Милорад), З. Тодоровићева (Славка), С. Репак (Ујка Благоје), И. Јовановићка (Госпођа Спасојевић), О. Репак (Госпођа Протићка), Р. Ферари (Госпођа Драга), Г. Николић (Велимир Павловић), Ј. Петричић (Др Рајсер), М. Мирковић (Николић), Љ. Мартинчевић-Драгић (Сојка), П. Милосављевић (Сојкин муж), М. Петровићева (Клара), Р. Петровићева (Марица). – Изведено 24 пута.

Прво извођење у СНП 6. I 1937. у Великој Кикинди. – Рд. А. Верешчагин; С. Савић (Живота Цвијовић), С. Беатовићева (Мара), Р. Гојкић (Милорад), К. Бабићева (Савка), П. Милосављевић (Ујка Благоје), Љ. Лазарева (Госпођа Спасојевић), К. Колашинац (Госпођа Протић), Н. Нешовићка (Госпођа Драга), Ф. Живојевић (Велимир), М. Мајић (Др Рајсер), Б. Клаић (Николић), З. Чокановићева (Сојка), М. Мирковић (Сојкин муж), З. Андрићка (Клара), Д. Нешовићева (Пепика), А. Милосављевићева (Марица). – Изведено 6 пута.

Прво извођење у НПДбС 3. X 1937. у Старом Бечеју. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; С. Савић (Живота Цвијовић), З. Ковачевићева (Мара), А. Сикорски (Милорад), М. Ђорђевићева (Савка), П. Милосављевић (Ујка Благоје), Љ. Лазарева (Госпођа Спасојевић), О. Стојадиновићка (Госпођа Протић), Н. Нешовићка (Госпођа Драга), Ф. Фазловски (Велимир Павловић), М. Мајић (Др Рајсер), В. Милин (Николић), В. Фазловска (Сојка), М. Мирковић (Сојкин муж), З. Чокановићева (Клара), М. Вилићка (Марица), Г. Ковачевићева (Пепика), xxx (Девојчица са букетом). – Изведено 14 пута.

Премијера у СНП 11. XII 1953. у НСаду. – Рд. А. Огњановић, сц. Ј. Бикицки, к. С. Церај-Церић; Н. Митић, С. Насић (Живота Цвијовић), О. Адам, З. Протић, К. Поповић (Мара), В. Животић (Милорад), З. Богдановић (Славка), Б. Татић (Ујка Благоје), М. Гец, К. Поповић, З. Протић (Госпођа Спасојевићка), Х. Татић (Госпођа Протићка), И. Душановић (Госпођа Драга), С. Шалајић (Велимир Павловић), С. Јовановић (Др Рајсер), С. Максић (Николић), С. Перић-Нешић (Сојка), Д. Милосављевић Гула (Сима), Б. Душановић, Ј. Бјели (Клара), xxx (Девојчица), Д. Дорић, Ј. Црњански (Марица), xxx (Пепика), xxx (Пиколо). – Изведено 25 пута, глед. 11.365.

Премијера у СНП 1. III 1974. у НСаду. – Рд. Ж. Орешковић, сц. М. Лесковац, к. М. Стојановић-Маурич, лектор Ж. Ружић; И. Хајтл (Живота Цвијовић), Ј. Бјели (Мара), В. Вртипрашки, М. Петковић (Милорад), В. Милошевић (Славка), С. Шалајић (Ујка Благоје), Д. Куцуловић (Госпођа Спасојевићка), А. Веснић-Васиљевић (Госпођа Протићка), Добрила Шокица (Госпођа Драга), Драгиша Шокица (Велимир Павловић), В. Матић (Др Рајсер), З. Кримшамхалова (Сојка), П. Петковић, С. Ђорђевић (Сојкин муж), С. Јосић (Клара), И. Сувачар, Д. Синовчић-Брковић (Марица), Р. Радуловић (Пепика). – Изведено 36 пута, глед. 12.296.

БИБЛ: Бранислав Ђ. Нушић, Сабрана дела, I-XXIV, Бгд 1932-1935.

ЛИТ: А-м, „Др“ од Б. Нушића, Позориште, НСад, 1936, бр. 1, с. 7-8; А-м, Народно позориште Дунавске бановине на позорници новосадског театра, Покрет, НСад, 1936, бр. 27, с. 2; А-м, Бранислав Нушић: „Др“, Дан, 1936, бр. 283, с. 6; А-м, Позоришна сезона отворена је премијером Нушићеве комедије „Др“, Дан, 1936, бр. 285, с. 8; В., Гостовање Српског народног позоришта из Новог Сада у Панчеву, Панчевачка недеља, 1937, бр. 186, с. 2; М. Хћ, Бранислав Нушић: „Др“, Суботичке новине, 1937, бр. 14, с. 4; С., Гостовање Народног позоришта Дунавске бановине, Војводина, Вршац, 1938, бр. 20, с. 2; А-м, „Др“ од Бранислава Нушића – режија Ал. Верешчагин, Југословенски дневник, 1938, бр. 453, с. 3; Л. Дотлић, Јубилеј Николе Митића, НС, 1953, бр. 70, с. 1-6; А-м, Јубиларна представа Николе Митића, Дмевник, 1953, бр. 2825, с. 5; Ј. Путник, „Др“, НС, 1953, бр. 71-72, с. 2.

В. В.