ДОУБЕК Хуго

ДОУБЕК Хуго – композитор и хоровођа (Стренице, Чехословачка, 3. V 1855 – Мостар, 20. II 1897). Музичке студије завршио је у Прагу 1874, а у раду највише се посветио клавиру, хармонијуму и оргуљама. Од 15. VIII 1885. до 6. VII 1887. је учитељ музике у гимназији у Шапцу, а затим је хоровођа Српског новосадског читаоничког певачког друштва. Новембра 1887. нуди се да увежбава Хор СНП без новчане накнаде, само да се њему и жени омогући бесплатно присуствовање представама, што СНП оберучке прихвата. Стални члан СНП постао је 1891. и у њему остаје до априла 1896, када одлази у Мостар за хоровођу певачког друштва „Гусле“. У Мостару је ускоро умро, а на гробу се од њега опростио Алекса Шантић. Његовим доласком у СНП значајно је унапређен ниво извођења певачких партија у комадима с певањем: „Од како је Д. хоровођа, од то доба позоришна дружина лепо напредује у певању. Сви комади с певањем приказују се у нас да не може лепше бити“ (из записника са годишње скупштине 1893). Био је веома плодан композитор. Његове песме за клавир и хор биле су врло певљиве, са много елемената народног мелоса, па стога и изразито популарне: „Ђурђевдан“, „Весела је Србадија“, „Видовданска химна“, „Девојка на студенцу“, „Онамо ’намо за брда она“, „Што се боре мисли моје“, „Сунце јарко, не сијаш једнако“, „Свет ће читат’ песме моје“, „Милетићу“, „Тихи позив“, „Лаку ноћ“, „Србине!“, „Опело“, „За потоком“, „Страшљивац“, „Нек’ међ’ нама љубав влада“ итд. Написао је и музику за десетак позоришних комада, који су сви извођени у СНП, под његовом диригентском палицом, а и после његове смрти: Задужбина цара Лазара М. П. Шапчанина, Поп Доброслав Л. Анценгрубера у посрби П. Марковића Адамова, Немања М. Цветића, Крајишкиња П. Крстоношића, Јабука В. Миљковића, Балканска царица Николе I Петровића Његоша, Граничари Ј. Фрајденрајха, Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака и Слободарка М. Ђорђевића Призренца.

ЛИТ: М., Главна скупштина Друштва за Српско народно позориште, Браник, 1892, бр. 84, с. 1, бр. 91, с. 2; А-м, Српско народно позориште у Земуну, Ново време, Земун 1892, бр. 100, с. 3; М. Д., „Јабука“, шаљива оперета из српског народног живота у 3 чина, написао Веља Миљковић, компоновао Хуго Доубек, Весник, Панчево 1893, бр. 10, с. 1; А-м, Српска оперета, Застава, 28. IX 1893; А-м, СНП у Суботици, Суботичке новине, 1894, бр. 17, с. 3; (Ј.) Г(рчић), Задужбина цара Лазара, Позориште, НСад 1895, бр. 3, с. 10-11; А-м, О премијери представе „Поп Доброслав“, Стража, НСад 1895, бр. 15, с. 3; (Ј.) Г(рчић), Јабука, Позориште, НСад 1895, бр. 15, с. 58-59; А-м, † Хуго Доубек, Застава, 23. II 1897; А-м, Хуго Доубек, Позориште, НСад 1897, бр. 3, с. 18-19.; О., Слободарка“, драма у 5 чинова с певањем, Застава, 9. I 1900; -р-, Балканска царица, Позориште, НСад 1901, бр. 37,  с. 202-203.

В. В.