ДОТЛИЋ Бошко

ДОТЛИЋ Бошко – расветљивач сцене, висококвалификовани радник (Нови Сад, 6. I 1930 – Нови Сад, 10. VIII 1995). Завршио је два разреда стручне продужне школе у НСаду 1946. Радио је у земљорадничкој задрузи у Вилову, а 15. III 1955. дошао је у СНП, где га је Комисија за превођење у виша стручна звања унапредила 1957. у квалификованог декоратера, а 1971.  у висококвалификованог расветљивача сцене. Пензионисан је 29. VI 1990.

Р. Б.