ДОРИЦА ПЛЕШЕ

ДОРИЦА ПЛЕШЕ – народна опера у 3 чина (5 слика). Музика: Крсто Одак. Спевао: Ђуро Виловић. Прво извођење 16. VI 1934. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 28. X 1956. у НСаду. – Рд. Ј. Путник, к. г., дир. Л. Бута, сц. М. Лесковац, к. С. Јатић; В. Цвејић, О. Бингулац (Јожек), А. Чепе (Дорица), Р. Грујић (Ивек), И. Давосир-Матановић (Цила), Р. Немет (Ђурек), В. Кошир (Јанош), Ј. Мартиновић (Јага). – Изведено 9 пута, глед. 2107.

БИБЛ: Ђуро Виловић, Дорица плеше, либрето за народну оперу. Компонирао: Крсто Одак, Згб б. г.

ЛИТ: М. Бабинка, „Дорица плеше“ од Крсте Одака. Освежење у репертоару, Дневник, 23. X 1956.

Ј. М.