АНЂЕО НА СТАНИЦИ (Anioł na dworcu)

АНЂЕО НА СТАНИЦИ (Anioł na dworcu) – комедија у 2 дела. Написао: Јарослав Абрамов. Прво извођење у Камерном позоришту Варшави, 4. II 1965, у нашој земљи 1965. у ЦНП у Титограду.

Прво извођење у СНП 8. II 1966. у Врбасу. Превео: Петар Вујичић. – Рд. Д. Мијач, сц. и к. М. Лесковац, избор муз. Д. Стулар, лектор Ж. Ружић; В. Животић (Путник), Добрила Шокица (Девојка), Ф. Живни (Сељак), Р. Којадиновић (Непознати), А. Хрњаковић (Носач). – Изведено 20 пута, глед. 4852.

БИБЛ: Јарослав Абрамов, Анђео на станици, прев. с пољског Петар Вујичић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1248.

ЛИТ: М. Радоњић, Анђео гаравога лица, Сцена, 1966, бр. 2, с. 211.

Ј. М.