ДОБРО ВЕЧЕ, АГА (Нушић међу нама)

ДОБРО ВЕЧЕ, АГА (Нушић међу нама) – ведри програм: сећања, анегдоте, хумористичка проза, Нушићеви ликови, Власт (први чин), посвећен Браниславу Нушићу поводом 22. годишњице смрти.

Прво извођење у СНП 19. I 1961. у Веселом театру „Бен Акиба“ у НСаду. – Љ. Раваси (Поздравна реч); сећања на Нушића: Г. Нушић-Предић и Р. Веснић; анегдоте: Р. Којадиновић, Б. Микоњић, Д. Милосављевић Гула, В. Матић, С. Шалајић и С. Душановић; хумореске читали: Ђ. Јелисић и В. Животић; монолози: И. Хајтл (Свет), Р. Којадиновић (Народни посланик), С. Душановић (Сумњиво лице), Р. Комненовић (Госпођа министарка), Д. Милосављевић (Аутобиографија), Љ. Раваси и С. Душановић (Пут око света); Власт (први чин, одломци). – Изведено 1 пут, глед. 296.

ЛИТ: С. К., „Добро вече, Ага“ – вече посвећено Браниславу Нушићу, Политика, 21. I 1961; М. Кујунџић, Нушић међу нама, Дневник, 22. I 1961.

Ј. М.