ДОБРИ ВОЈНИК ШВЕЈК (Dobrý voják Švejk)

ДОБРИ ВОЈНИК ШВЕЈК (Dobrý voják Švejk) – авантура у 13 (17) слика. Написао: Јарослав Хашек. Драматизовали: Макс Брод и Ханс Рајман. Прво извођење драматизације Е. А. Лонгена у Прагу 1921, Брод–Рајманове драматизације у Берлину 1927, у нашој земљи 9. VI 1928. у СНГ у Љубљани.

Прво извођење у СНП 4. XI 1928. у Вршцу. Превео са немачког: Бранко Гавела. – Рд. Ж. Васиљевић; Л. Лазаревић (Швејк), Ј. Силајџић (Бретшнајдер, Један глас, Марек), З. Ћурчићка (Г-ђа Паливец), Н. Динић (Паливец, Балун, Врховни заповедник), Стеван Јовановић (Барањи), М. Јанковић (Продавац новина, Новајлија, Каплар, Други војник, Анђео стражар), С. Душановић (Трговац хартије, Поручник, Кадет Биглер, Маџар, Секретар), С. Савић (Професор, Први војник), Х. Хинковић (Стражар, Слуга, Жандар), Ј. Харитоновић (Браун, Жандарм-наредник), С. Хурбан (Лукаш), Д. Марковић (Бауцт, Вођичка), Љ. Драгићка (Етелка), М. Динићка (Куварица), Х. Харитоновићка (Пуковниковица), А. Рашковић (Пуковник, Капетан Сагнер), И. Дубравчићева (Собарица),  Љ. Јовановићева (Жена). – Изведено 6 пута.

Обновљено као премијера у СНП 23. XI 1929. у Старом Бечеју. – Рд. Ж. Васиљевић; Л. Лазаревић (Швејк), М. Бандић (Бретшнајдер, Пуковник, Капетан Сагнер), Љ. Јовановићева (Г-ђа Паливец), Н. Динић (Паливец, Балун, Врховни заповедник), Стеван Јовановић (Барањи), Поповић (Продавац новина), С. Душановић (Трговац хартије, Кадет Биглер, Секретар), С. Савић (Професор, Први војник), В. Милин (Новајлија, Други војник, Мађар), П. Дрндаревић (Стражар), Љ. Стојчевић (Браун, Марек), Ђ. Козомара (Лукаш), Д. Марковић (Бауцт, Вођичка), Х. Хинковић (Слуга, Жандар), Љ. Драгићка (Етелка), М. Динићка (Куварица), Х. Харитоновићка (Пуковниковица). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 4. II 1972. у НСаду. Драматизација: Антоњин Фенцл. Превели са чешког: Станислав Винавер и Петар Вујичић. – Рд. Т. Раковски, к. г., сц. Л. Вихођил, к. г., к. Л. Пурњикова, к. г.; Р. Којадиновић (Швејк), Д. Синовчић-Брковић (Милерова дружбеница), Д. Колесар (Бретшнајдер, Марек), С. Гардиновачки (Паливец), А. Веснић (Паливецова, Етелка), С. Ђорђевић (Злочинац, Лекар, Павек), П. Петковић (Папирничар, Краус), В. Стојановић (Стражар, Десетар, Поручник Дуб), Ф. Живни (Професор, Први лекар, Лудак, Капетан Загнер), В. Љубичић (Председник, Други лекар, Шредер), М. Петковић (Човек, Лукаш), Ф. Тапавички (Комесар, Славик, Какоњи, Вањек), М. Милићевић (Саветник, Доктор Гринштајн), Ј. Бјели (Бароница), К. Жели (Момак, Служавка), Т. Киш (Локај, Регрут, Други Мађар), А. Ђорђевић, Ж. Илић, И. Чукљаш, М. Опсеница (Војници, Болничари). – Изведено 40 пута, глед. 12.975.

ЛИТ: К. Николић, „Добри војник Швејк“ по Ј. Хашеку, за позорницу удесио М. Брод и Х. Рајхман, Нови Сад, 1928, бр. 47, с. 5; А. П., „Добри Швејк“, Банатски гласник, Велики Бечкерек 1. VII 1932; А-м, Какав је човек Швејк, Дневник, 19. I 1972; В. Миросављевић, Слатка будала Швејк, Дневник, 23. I 1972; В. Миросављевић, Покорно јављам, Дневник, 4. II 1972; П. Р., У Веселом театру „Бен Акиба“. Словак режира Швејка. У драматизацији чувеног Хашековог романа главну улогу тумачи Раде Којадиновић, Политика, 4. II 1972; М. Кујунџић, Љупко и хуморно, Дневник, 6. II 1972; П. М(ирковић), Чех представио Швејка Новосађанима, Политика експрес, 7. II 1972; Б. Божовић, Између комедије и сатире, Вечерње новости, 8. II 1972; Н. Максимовић, Чудо око Швејка, Дневник, 13. II 1972.

В. В.