ДИВЉУША (A gyimesi vadvirág)

ДИВЉУША (A gyimesi vadvirág) – позоришна игра из народног живота с певањем и играњем у 3 чина. Написао: Иштван Геци. Прво извођење 9. III 1897. у Népszinház-у у Будимпешти.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 4. IV 1906. у Сомбору. За српску позорницу прерадио: Љубен Г. Грујић, музика: Исидор Бајић. Подела узета са плаката представе одржане 25. XI 1907. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; Р. Спиридоновић (Јован Чарнић), Д. Васиљевићка (Перса), Д. Спасић (Миле), Д. Матејићка (Босиљка), Т. Лукићка (Мара удова Чобанић), М. Марковић (Која), А. Лукић (Мија Митровић), Д. Спасићка (Десанка-Дивљуша), П. Добриновић (Мата Грба), М. Тодосићка (Ката), Д. Кранчевић (Марко), М. Матејић (Стева Бачвански), Б. Николић (Паја Пиштић), С. Ранковићева (Лела), К. Васиљевић (Поп-Даша), Н. Сланкаменац (Кум), А. Стојановић (Жица), С. Стефановић (Брка). – Изведено 43  пута.

Прво извођење у НП у НСаду 6. I 1926. – Рд. М. Хаџи-Динић; С. Колашинац (Јован Чарнић), Д. Берндорфер (Перса), Ј. Гец (Миле), З. Петровићева (Босиљка), Љ. Јовановићка (Мара удова Чобанић), Н. Дивјак (Која), М. Хаџи-Динић (Мија Митровић), Ј. Матићка (Десанка-Дивљуша), Д. Спасић (Мата Грба), Д. Матејићка (Ката), Л. Лазаревић (Марко), М. Степановић (Стеван Бачвански), М. Васић (Паја Пиштић), Р. Кранчевићка (Лела), М. Оџић (Поп-Даша), М. Вебле (Први газда у селу, Кум), А. Ђорђевић (Други газда у селу), С. Продановић (Трећи газда у селу). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 6. VI 1926. у Сомбору. – Рд. М. Марковићка; М. Јелић (Јован Чарнић), М. Вукомановићка (Перса), С. Хет (Миле), Д. Петровићка (Босиљка), М. Марковићка (Мара), Д. Марковић (Која), В. Масл (Мија Митровић), Д. Спасићка (Десанка), Ђ. Козомора (Поп-Даша), С. Савић (Мата Грба), Ј. Матићка (Ката), Ј. Силајџић (Марко), С. Никачевић (Стеван Бачвански), Љ. Вукомановић (Паја Пиштов), В. Јелићка (Лела),  Н. Нинковић (Жица), М.  Радосављевић (Брка). – Изведено 11 пута.

Прво извођење у ДНП 23. VI 1943. у Панчеву. – Рд. Д. Кранчевић, сц. В. Ребезов, дир. В. Путник; Љ. Иличић (Јован Чарнић), А. Мајценовић (Перса), М. Јаснић (Миле), Љ. Животић (Босиљка), О. Животић (Мара), Ж. Котрошан (Која), М. Аврамовић (Мија), М. Миљковић (Дивљуша), С. Савић (Мата), Р. Кранчевић (Ката), М. Мирковић (Марко), В. Милојевић (Стеван Бачвански), Н. Митић (П. Пиштић), В. Фазловска (Лела), М. Јелић (Поп-Даша), М. Симић (Кум), Ђ. Драгић (Стари сват), Ж. Мишчевић (Девер), З. Деспотовић (Деверуша), М. Николић (Први газда у селу), Т. Тасић (Други газда у селу), В. Ристић (Жица), Р. Шобота (Брка). – Изведено 16 пута.

ЛИТ: А-м, Трећи дан Ускрса о. год. приказана је позоришна игра „Дивљуша“, Слога, Сомбор 1906, бр. 15, с. 6; Др Б. П., „Дивљуша“, позоришна игра из народног живота приказана у Н. Саду 25. новембра (8. децембра) 1907, Застава, 27. II 1907; (Ј.) Г(рчић), „Дивљуша“, Позориште, НСад 1907, бр. 13, с. 102-103; А-м, Српско народно позориште, Сриемске новине, Вуковар 1909, бр. 76, с. 3; Т. М., Драма-оперета-опера (иако је званично укинута), Comoedia, 1926, бр. 21, с. 10.

М. М.