ДИПЛОМАТЕ (Z kouška státníkova)

 

ДИПЛОМАТЕ (Z kouška státníkova) – шаљива игра у 1 чину. Написао: Емануел Боздјех. Прво извођење у Прагу, 1872.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 24. X 1900. у Великој Кикинди. Превела: Даринка Калићева. Подела узета са плаката представе одржане 22. XII 1901. у НСаду (заједно са једночинком Јованчини сватови). – Рд. М. Х. Динић; С. Вујићка (Марија Терезија), Д. Спасић (Лотриншки), М. Х. Динић (Кауниц), М. Матејић (Хотфор), К. Васиљевић (Подевиг), А. Стојановић (Прохаска), Е. Слука (Лакај). – Изведено 5 пута.

БИБЛ: Државников испит, весела игра у једној радњи, написао Емануел Боздех, са чешког Срет(ен) А. П(оповић), Панчево 1887.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), Дипломате, Позориште, НСад 1901, бр. 46, с. 238; А-м, „Дипломате“, шаљива игра у једном чину од Емануела Боздеха, превела Даринка Калићева, Браник, 1902, бр. 2, с. 4.

В. В.