ДИМОВИЋ Милан

ДИМОВИЋ Милан – књижевник и преводилац (Параћин, 22. I 1879 – Београд, 14. VII 1962). Рођен је у трговачкој породици; основну школу завршио је у Параћину, а гимназију 1898. у НСаду, где је становао код Јована Грчића (в). Тада је стекао и музичко образовање и приватно учио француски. На Лингвистички одсек Велике школе у Бгду уписао се 1901, али је ове студије прекинуо и посветио се новинарству. Дипломирао је 1930. на Филозофском факултету у Бгду. Од 1920. до пензионисања, 1938, радио је у Министарству просвете у Бгду на разним дужностима. Писао је приповетке, објављивао чланке и приказе у београдским листовима и часописима и преводио и препевавао са француског и немачког језика оперска либрета и драмска дела. У СНП су изведени његови преводи: 1900. Вилењак (заједно са Ј. Грчићем и Б. Бранчићем), 1907. Слепи миш, 1911. Продана невеста, 1921. Сирано де Бержерак, 1921. Трубадур, 1922. Пајаци, 1922. Травијата, 1923. Риголето и 1965. Холанђанин луталица. Његови преводи оперских либрета одликују се глатким, ритмички пријатним стихом, лепим, правилним и мелодиозним језиком и нарочито су складно саображени музичко-певачкој евокацији у којој оперски певачи немају изражене сметње. Превод Ростановог Сирана од Бержерака сигурно је једна од најлепших песничко-преводилачких творевина на српскохрватском језику којом се знатно уздигао до високог уметничког израза француског оригинала.

БИБЛ: Вилењак. Романтична опера. Текст од Кинда, НСад 1900; Трубадур. Опера. Написао С. Камарано. Музика од Ђ. Вердиа, Бгд 1913; Тоска. Музичка драма. По Сардуовој драми написали Л. Илика и Ђ. Ђакоза. Музика од Ђ. Пучиниа, Бгд 1913; Е. Ростан: Сирано де Бержерак, Бгд 1914; Риголето. Опера. Речи написао Ф. М. Пјаве. Музику написао Ђ. Верди, Бгд 1920; Травиата. Опера. Написао Ф. М. Пјаве. Музика од Ђ. Вердиа, Бгд 1921; Продана невеста. Комична опера од К. Сабине. Музика од Б. Сметане, Бгд 1922; Холанђанин луталица. Романтична опера. Од Р. Вагнера, Бгд 1923; Слепи миш. Оперета. Написао Р. Жене. Музика од Ј. Штрауса, Бгд б. г.

ЛИТ: А-м, „Сирано де Бержерак“ од Е. Ростана, Застава, 7. IV 1925; А-м, „Риголето“, ВС, 1948, бр. 14, с. 35; А., Умро преводилац Милан Димовић, Политика, 16. VII 1962.

Б. С. С.