ДИМИЋ

ДИМИЋ – драмски писац, чија је драма Женске сузе у НП у НСаду изведена 1926. Можда је ово германиста Ђура Б. Димић, који је писао почетком века. Објавио је 1926. у Бгду књигу Кратка песничка кореспонденција.