ДЕВИЋ Ђуро (Јурај)

ДЕВИЋ Ђуро (Јурај) – глумац, певач, шаптач (Сплит, 24. XI 1869 – Загреб, 11. IV 1930). Завршио је гимназију у Сплиту, а теологију у Задру напустио после три г.; радио је као службеник општине у Сплиту. Члан путујуће дружине Миливоја Барбарића постао је 1891; загребачком ансамблу прикључио се 1893. и исте г. наступио први пут у Згбу у Лаубеовој драми Гроф Есекс. Одглумио је многе веће и мање улоге. Пуних двадесет г. проводи као савестан шаптач Опере и Оперете. Превео је већи број музичких дела са италијанског и немачког језика. Издао је књигу народних шала. Организовао је тзв. „казалишни динар“ за помоћ члановима позоришне технике. Као позоришни пензионер обављао је дужност уметничког директора фабрике грамофонских плоча и први омогућио њихово снимање код нас. Превео је либрето (Ф. Дермана и Л. Јакобсона) за Штраусову оперету Чар валцера, која је у СНП први пут приказана 1909.

В. Кч.