ДЕВАЛИЈЕР Морис (Maurice Desvallières)

ДЕВАЛИЈЕР Морис (Maurice Desvallières) – француски драмски писац (Париз, 3. X 1857 – Париз, 23. III 1926). Унук је песника и драмског писца Ернеа Легувеа (в). Пошто је завршио париски лицеј „Кондорсе“, бацио се на писање драмских текстова. Водвиљом Позајми ми своју жену? (Prête-moi ta femme?, 1883) остварио је велик успех (овај комад је СНП приказало 1925). Исте г. Француска комедија прихватила му је један комад који није наишао на повољан одзив. Удруживши се са Фејдоом (в) дао је своја најзначајнија дела. Затим је, у друштву са Антонијем Марсом (в), прешао на оперету. Али, сарадња са Фејдоом му је више „лежала“ и његови најбољи комади производ су сарадње са овим писцем. У СНП је, поред већ поменутог комада, игран 1925. и водвиљ Какав отац такав син (Le fils à papa, 1906).

ЛИТ: (m), „Wie der Vater, so der Sohn“, Deutsches Volksblatt, 2. IV 1922; А-м, „Позајмљена жена“ (премијера 4. VII) од Десвалијера, Застава, 1. VII 1925.

С. А. Ј.