ДЕТО

ДЕТО – шала у 1 чину. Написао: Бранислав Ђ. Нушић.

Прво извођење у НП у НСаду 31. XII 1923. (заједно са представом Ивкова слава). – Стеван Јовановић (Никола), Р. Кранчевићка (Мила). – Изведено 1 пут.

В. В.