ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ (Brankovics György)

ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ (Brankovics György) –  историјска драма у 5 чинова. Написао: Карољ Оберњик. Прво извођење у Будимпешти, 3. VI 1856.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 31. VIII 1865. у Араду. Превео и за српску позорницу удесио: Јован Ђорђевић. Подела узета са плаката представе одржане 14. IX 1866. у Земуну. – С. Андријевић (Ђурађ Бранковић), Н. Недељковић (Гргур), С. Поповићева (Стеван), Ђ. Пелеш (Лазар), Н. Зорић (Секула Јанко), Д. Ружић (Владислав), М. Станишић (Мурат), М. Цветић (Челебија), М. Брнићева (Паж Бранковићев), П. Видаковић (Мађарски гласник), М. Гргурова (Мара), М. Рашићка (Јевросима). – Изведено 19 пута.

Премијера у СНП 17. IX 1867. у Бгду. – Л. Телечки (Ђурађ Бранковић), Н. Недељковић (Гргур), С. Максимовићка (Стеван), Ђ. Пелеш (Лазар), П. Маринковић (Један велможа српски), Н. Зорић (Секула Јанко), Д. Ружић (Владислав), М. Станишић (Мурат), xxx (Челебија), А. Савић (Први слуга Бранковићев), М. Бошњаковић (Други слуга Бранковићев), Н. Рашић (Мађарски гласник), М. Гргурова (Мара), М. Рашићка (Јевросима), К. Хаџић (Један грађанин), М. Недељковићка (Једна жена). – Изведено 15 пута.

Премијера у СНП 17. IV 1872. у НСаду. – А. Мандровић, к. г. (Ђурађ Бранковић), К. Савићева (Мара), Н. Недељковић (Гргур), Л. Хаџићева (Стеван), Н. Зорић (Секула Јанко), Ђ. Лесковић (Владислав), Ђ. Соколовић (Лазар), Ј. Поповићева (Јевросима), М. Суботић (Мурат), Живковић (Челебија), Г. Пешић (Први великаш), Љ. Зорићка (Паж у двору Бранковићевом), А. Лукић (Први слуга Бранковићев), Н. Рашић (Други слуга Бранковићев), Ј. Бунић (Гласник), К. Хаџић (Мађарски гласник). – Изведено 7 пута.

Премијера у СНП 22. XI 1881. у НСаду. – Д. Ружић (Ђурађ Бранковић), М. Рајковићка (Мара), М. Димитријевић (Гргур), Б. Хаџићева (Стеван), В. Поповић (Секула), П. Добриновић (Владислав), Јовановић (Лазар), Ј. Поповићева (Јевросима), А. Лукић (Мурат), А. Милосављевић (Челебија), Ђ. Банковић (Први грађанин), Б. Рашић (Други грађанин), С. Димитријевићка (Прва жена), Д. Адамовићка (Друга жена), И. Станојевић (Први слуга), М. Барбарић (Други слуга). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 4. III 1884. у НСаду. – Т. Јовановић, к. г. (Ђурађ Бранковић), М. Рајковићка (Мара), М. Димитријевић (Гргур), Т. Лукићка (Стеван), С. Ђурђевић (Секула), М. Барбарић (Владислав), А. Милосављевић (Лазар), Ј. Добриновићка (Јевросима), А. Лукић (Мурат), М. Марковић (Челебија), И. Станојевић (Велможа), Љ. Станојевић (Први слуга), М. Динић (Други слуга), Л. Петровићева (Грађанка), Н. Рашић (Чувар). – Изведено 22 пута.

Премијера у СНП 29. I 1910. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; Д. Ружић (Ђурађ Бранковић), С. Бакаловићка (Мара), Ј. Антонијевић (Гргур), А. Лукић (Секула), М. Матејић (Ладислав), Р. Спиридоновић (Лазар), М. Тодосићка (Јевросима), М. Николић (Велможа), К. Васиљевић (Мурат), С. Стефановић (Челебија), В. Виловац (Први грађанин), М. Динић (Други грађанин), Д. Кранчевић (Први слуга), С. Ђуркић (Други слуга), Д. Спасић (Чувар), П. Добриновић (Мађарски гласник), Б. Савић (Српски гласник). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 4. XII 1932. у Вршцу. – Рд. П. Христилић; П. Христилић (Ђурађ Бранковић), Р. Ферари (Мара), М. Динићка (Стеван), Г. Николић (Гргур), Е. Миљуш (Владислав), М. Миљуш (Секула), Л. Лазаревић (Лазар), П. Матић (Мурат), Х. Вугринчић, П. Слука (Јевросима), С. Савић (Челебија), Д. Левак (Први велможа), Н. Динић (Други велможа), Ж. Моачанин (Грађанин). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: А-м, Србско народно позориште, Матица, 1865-66, бр. 2,  с. 44; А-м, Данас је представљен у Народном позоришту „Ђурађ Бранковић“, Србобран, 1866, бр. 64, с. 2; -С., Српско народно позориште у Н. Саду, Подлистак Заставе, 1869, бр. 135, с. 2; Л., Српско народно позориште, Матица, 1869, бр. 31, с. 730-731; Б., „Ђурађ Бранковић“, Позориште, НСад 1872, бр. 59, с. 239; Ј., Ђурађ Бранковић, Позориште, НСад 1881, бр. 8, с. 31; П., Ст. Бечеј 21. 3. „Ђурађ Бранковић“, Застава, 1882, бр. 52, с. 6; -ћ,  Вршац 23. 1. „Ђурађ Бранковић“, Застава, 1883, бр. 47, с. 4; (Ј.) Г(рчић), Ђурађ Бранковић, Позориште, НСад 1884, бр. 29, с. 114; А-м, Српско народно позориште у Земуну, Стражилово, 1885, бр. 24, с. 768; Др Д., Рума 20. 7. „Ђурађ Бранковић“, драма у 5 чинова од К. Оберњика, Застава, 1885,  бр. 3, с. 12; А-м, Ђурађ Бранковић на нашој сцени, Наше доба, 1886, бр.  35, с. 3-4; М. С(ави)ћ, Српско народно позориште, Браник, 1886, бр. 34, с. 4;  М. Ј., Српско народно позориште, Браник, 1888, бр. 90, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 8, с. 4; М. О. гимн., Врањево, у недељу 12(24) јула даван је „Ђурађ Бранковић“, Банаћанин, Велика Кикинда 1892, бр. 30, с. 3; А-м, У среду 8. марта давана је трагедија „Ђурађ Бранковић“, Слога, Сомбор 1906, бр. 12, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Браник, 1910, бр. 22-23, с. 3; А-м, Ђурађ Бранковић, Ново позориште, НСад 1910, бр. 22, с. 243; В., Последње позоришне представе, Кикиндска недеља, 1932, бр. 12, с. 1; М. В. Исаиловић, Српско народно позориште из Новог Сада, Панчевачка недеља, 1933, бр. 10, с. 3.

В. В.