ДЕСАНТ У НОРВЕШКУ (The Moon is Down)

ДЕСАНТ У НОРВЕШКУ (The Moon is Down) – догађај у 5 чинова. Роман Месец је зашао написао: Џон Штајнбек. Прво извођење америчке драматизације у Њујорку 7. IV 1942.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 7. II 1946. у НСаду. Драматизовао по роману: Славко Батушић. – Рд. Ј. Коњовић, сц. М. Шербан; В. Старчић (Градоначелник Орден), Р. Кранчевић (Орденова жена), Б. Татић (Доктор Винтер), С. Јовановић (Трговац Корел), Л. Лазаревић (Послужитељ Јосип), С. Перић-Нешић (Куварица Ана), М. Барић (Алекс Моран), Г. Гошић (Моли), Ж. Котрошан (Андерс), В. Милин (Тем Андерс), Љ. Иличић (Ланзер), С. Душановић (Хантер), П. Стојановић (Лофт), Ж. Митровић (Пракел), М. Јаснић (Тондер), Ђ. Сремчевић (Наредник). – Изведено 10 пута, глед. 2180.

БИБЛ: Мјесец је зашао, роман, прев. Бранко Белан, Згб 1952; Мјесец је зашао, драматизовао Славко Батушић, ркп. у Библиотеци СНП.

ЛИТ: Б. Ч(иплић), „Десант у Норвешку“, СВ, 7. II и 12. II 1946.

А. К.