ДЕЛАКУР Алфред (Alfred Delacour)

ДЕЛАКУР Алфред (Alfred Delacour) – француски драмски писац (Бордо, 3. IX 1815 – Париз, 31. III 1883). Право презиме му је Лартиг (Lartigue). После средње школе завршене у родном месту, студирао је  медицину у Паризу. Докторирао је 1841. и одмах отворио лекарску ординацију. Али, како није баш волео пацијенте, посветио се писању медицинских дела. Успут је пронашао и „поуздан“ лек против срчане капи, познат као „Лартигове пилуле“. Ординацију је затворио после шест г., онога дана када су му, под новим, уметничким, именом, у позоришту „Монтанзије“ приказане прве комедије. Али израде пилула се није одрекао. И тако је, двадесет и пет г. (од 1847. до 1872) био паралелно позоришни писац и фабрикант лекова. Написао је мноштво водвиља, комедија, драма, мелодрама, оперетских либрета, сам или у сарадњи. За њихов попис Националној библиотеци у Паризу било је потребно преко двадесет штампаних двостубачних страница. Већина од њих је у међувремену потонула у заборав, док су само неке издржале краћи или дужи испит времена. СНП је приказало четири његова комада: 1876. комедију-водвиљ Ала су смешни ти мужеви (Les Marls me font toujours rire, 1854), написану у сарадњи са А. Жем-Сином; 1879. комедију-водвиљ Милион (Le Point de mire, 1864), написану у сарадњи са Е. Лабишом; 1890. драму Лионски улак (Le Courrier de Lyon, ou l’Attaque de la malle-poste, 1850), написану у сарадњи са Е. Лемоаном-Мороом, П. Сироденом и О. Макеом; и 1905. оперету Муж пред вратима (Un Mari à la porte, 1859), написану у сарадњи са Л. Мораном. (Треба имати на уму да се код нас мешају Емил Моро, Ежен Лемоан-Моро и Леон Моран – и сва њихова дела приписују се Емилу Мороу).

ЛИТ: -ст-, „Милион“ – шаљива игра у 4 чина, написали Лабиш и Делакур, превео Н. Н., Јавор, 1879, бр. 18, с. 574-576; (Ј.) Г(рчић), Лијонски улак, Позориште, 1890, бр. 10, с. 38-39; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 9, с. 2; М. Д., „Лионски улак“, драма у 5 чинова и 8 слика: написали Моро, Сарден и Делакур; са француског превео М. И. Стојановић, Весник, Панчево 1893, бр. 5, с. 2; А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Застава, 1893, бр. 187, с. 3; А-м, Муж пред врати, Ново позориште, НСад 1909, бр. 38, с. 151.

С. А. Ј.