ДЕДА НА ПРОДАЈУ (Der verkaufte Grossvater)

ДЕДА НА ПРОДАЈУ (Der verkaufte Grossvater) – сељачка  гротеска у 3 чина. Написао: Антон Хамик. Прво извођење у Грацу, 1942, у нашој земљи 22. III 1942. у ХНК Згб.

Прво извођење у ДНП 14. VI 1944. у Панчеву. Превео и посрбио: Јован Гец. – Рд. Ј. Кулунџић, к. г., сц. В. Ребезов; М. Мирковић (Деда), М. Јелић (Панта), Д. Стојовић (Ђока), П. Милосављевић (Сима), Н. Нешовић (Јулка), А. Милосављевић (Ева), Р. Шобота (Мата), М. Симић (Перса). – Изведено 10 пута.

А. В.