ДАВНО НЕКАД (Old Times)

ДАВНО НЕКАД (Old Times) – драма у 2 дела. Написао: Харолд Пинтер. Прво извођење у Лондону, 1971.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 10. XI 1972.  у НСаду. Превела: Нада Продановић-Ћурчија. – Рд. Н. Богдановић, к. г., сц. и к. П. Пашић, к. г.; В. Матић (Дили), М. Кљаић-Радаковић (Кејт), З. Кримшамхалов (Ана). – Изведено 10 пута, глед. 1509.

БИБЛ: Некада (Једном давно), превела Нада Продановић-Ћурчија,  ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1744.

ЛИТ: С. Милетић, Четири нове представе (Харолд Пинтер: Давно некад), Политика, 28. XII 1972; М. Кујунџић, Музика за глуве, Дневник, IX 1972.

А. К.