ДАНИС Т.

ДАНИС Т. – драмски писац. Његова шаљива игра Глуви слуга изведена је у СНП 1871.