АМЕРИКАНСКИ ДВОБОЈ

АМЕРИКАНСКИ ДВОБОЈ ( ? ) – комедија у 3 чина. Написао: Франтишек Ксавер Свобода. Прво извођење у Прагу ?

Прво извођење у нашој земљи у Н-Оп 1. VI 1929. у Сомбору. Превела: Нина Вавра. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

В. В.