ДАЋА (A tor)

ДАЋА (A tor) – драма у 2 дела. Написао: Ференц Деак.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 24. X 1978. у НСаду, на Трећој сцени у Веселом театру „Бен Акиба“. – Рд. Б. Мићуновић, сц. и к. Е. Живанов, к. г., маска Д. Јовчић; И. Хајтл (Данијел Новак), М. Петковић (Карло Новак), З. Кримшамхалов (Корнелија-Нели Новак), М. Барбарић (Тихомир Мали Новак), Добрила Шокица (Ема), Р. Којадиновић (Доктор). – Изведено 19 пута, глед. 3304.

БИБЛ: Ференц Деак, Даћа, Сцена, 1974, бр. 4, с. 178.

ЛИТ: С. Станојевић, Улоге су као деца, Вечерње новости, 24. X 1978; Д. Николић, Драма отуђених људи, Дневник, 24. X 1978; Д. Николић, Ново лице Ивана Хајтла, Дневник, 26. X 1978; В. Мићуновић, Агонија једне породице, Политика, 26. X 1978; С. Божовић, Пун погодак слављеника, Вечерње новости, 27. X 1978; М. Кујунџић, Усамљеност усамљених, Дневник, 2. XI 1978; А. Мујчиновић, Ангажовано, Политика експрес, 12. III 1979.

Ј. М.