АМБРОЗИЋ/АМБРОЖИЋ Катарина

АМБРОЗИЋ/АМБРОЖИЋ Катарина – историчар уметности (Мостар, 27. III 1925 – Београд, 7. IX 2003). Дипломирала је на Филозофском факултету у Бгду 1948, а докторирала у Љубљани 1956. тезом о Надежди Петровић. Од дипломирања кустос је Народног музеја у Бгду, а касније његов научни саветник и руководилац Одсека за страну уметност. Предавала је историју уметности на Факултету политичких наука у Бгду. Организовала је многе изложбе у земљи и иностранству. Објавила је више стотина радова из историје уметности, наше и стране, теорије уметности и ликовне критике. Била је стални ликовни критичар „Књижевних новина“ и Радио-Бгда. Ужа истраживачка специјалност су јој биле историја и теорија модерне уметности. Поред научног и критичарског рада бавила се и превођењем, о чему сведочи двадесетак стручних књига преведених са француског, немачког и италијанског језика. СНП је 1964. играло њен превод (у заједници са Иванком Марковић) драме Јаје Ф. Марсоа.

ЛИТ: И. Симеоновић-Ћелић, Катарина Амброзић, Тајанства уметности, Бгд 2005; Ј. Јованов, Катарина Амброзић, Ристо Стијовић, Бгд 2006; О. Красић-Марјановић, Катарина Амброзић: библиографија, Бгд 2006.

Б. Кв.