ТРИ БАЛЕТА (I)

ТРИ БАЛЕТА (I) – три једночина балета: Фантастични дућан (в), Шпански капричо (в) и Велеградске варијације (в).

Прво извођење у СНП 7. V 1959. у НСаду. – Рд. и к-граф Ј. Вајс-Беложански, дир. М. Фајдига, сц. С. Максимовић, к. С. Јатић, педагог Г. Македонски. – Изведено 14 пута, глед. 5042 (Фантастични дућан), 16 пута, глед. 5489 (Шпански капричо, једно извођење са опером Пајаци) и 16 пута, глед. 5866 (Велеградске варијације, једно извођење са опером Кнез Иво од Семберије).

ЛИТ: Др А. М., Оперски циклус код нас, Зрењанин, 6. VI 1959.

И. И-К.