АЛИЛУЈА

АЛИЛУЈА (Alleluja) – драма у 3 чина. Написао: Марко Прага. Прво извођење у Риму, 12. II 1892, у нашој земљи 21. III 1900. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 5. I 1912. у НСаду. Превели: Антун Кисић и Винко Кисић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено да су у представи учествовали: – рд. П. Добриновић; П. Добриновић (Александар Фара), Д. Васиљевићка (Елиза), А. Гошићка (Ева), Д. Спасић (Иван Конте), М. Матејић, К. Васиљевић, М. Х. Динић, Н. Гошић. – Изведено 14 пута.

Премијера у СНП 20. V 1919. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено да су у представи учествовали: – рд. К. Васиљевић; К. Васиљевић (Александар Фара), Д. Васиљевићка (Елиза), М. Хаџићева (Ева), Р. Алмажановић (Роко), П. Кокотовић, В. Виловац, Д. Кранчевић. – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 20. IV 1937. у Панчеву. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Д. Милутиновић к. г. (Александар Фара), Н. Нешовићка (Елиза), Д. Раденковић (Флавио), М. Мајић (Ђовани), И. Душановићка (Ема). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: К., Алилуја, Застава, 1912, бр. 282, с. 2-3; Ј. Грчић, Српско народно позориште, Браник, 1912, бр. 3, с. 1; А-м, Српско народно позориште, Браник, 1912, бр. 4, с. 2; А-м, Синоћ смо гледали социјалну драму од италијанског драматичара Марка Праге „Алилуја“, Српска ријеч, Сарајево 1912, бр. 60, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Невен, Суботица 1912, бр. 20, с. 2; А-м, Szerb színészet, Torontál, Велики Бечкерек 1912, бр. 125, с. 2; А-м, Из канцеларије Српског народног позоришта, Јединство, 1919, бр. 23, с. 2; А-м, „Алилуја“, Јединство, 1919, бр. 26, с. 2; Бајле, „Алилуја“, Слобода, НСад 1919, бр. 105, с. 3; А-м, „Алилуја“, Застава, 1919, бр. 104, с. 3; В., Гостовање народног позоришта из Новог Сада у Панчеву, Панчевачка недеља, 1937, бр. 190, с. 1.

В. В.