БИЈЕЛИЋ Ј.

БИЈЕЛИЋ Ј. – преводилац. Његов превод позоришне игре у 3 чина Госпођица Маличевска (Panna Maliczewska) Габријеле Запољске изведен је у Н-Оп 21. IV 1928. у Сомбору.