ЏЕЈМС Чарлс (Charles James)

ЏЕЈМС Чарлс (Charles James) – енглески сценски уметник (?, 1804 – ?, 2. X 1888). У СНП је 1870. приказана његова шала у једном чину Савет гратис: на плакату је као аутор наведен Чарлс Демс, а као преводилац – С.

ЛИТ: Ј., „Артаксерксес“, „Савет гратис“ и „Француско-пруски рат“, Позориште, НСад, 1872, бр. 31-32, с. 126-127 и 130-131.

С. А. Ј.