АЛДЕЈИ

АЛДЕЈИ – историјска игра у 4 чина с певањем. Написао: Јован Рајковић. Музика: Марко Нешић.

Прaизвођење у СНП 20. V 1933. у НСаду. – Рд. А. Верешчагин, дир. Ј. Војћеховски; Н. Динић (Јаничар-ага), П. Матић (Ибрахим), Г. Николић (Сулејман), Ј. Харитоновић (Алија), Љ. Левак (Дечак, Крчмарица Јања), Ђ. Козомара (Бан Петар), Д. Левак (Херцег Ловро Илочки), В. Милин (Перјаник бана Петра, Луда), xxx (Циганин свирач), Р. Алмажановић (Шеик Хаџи Бекташ, Херцеговић-Вучић), М. Миљуш (Војвода Угљеша Утјешеновић, Кнез Павле), Ж. Моачанин (Андреја), С. Савић (Први стражар), Л. Лазаревић (Други стражар), xxx (Тамничар). Изведено 2 пута.

ЛИТ: А-м, Историјска драма „Алдеји“ од Јоце Рајковића, Нови Сад, 1933, бр. 25, с. 4.

В. В.